Tuesday, 18 February 2014

MBJ....ASSALAMUALAIKUM  YANG  BERBAHAGIA TUAN PENDAFTAR..

Terlebih dahulu, saya sebagai salah seorang kakitangan INSANIAH ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas sikap Tuan Pendaftar selama ini yang sentiasa mempertahankan hak dan kebajikan kakitangan INSANIAH. Sesungguhnya kami warga INSANIAH berterima kasih diatas apa yang telah Tuan lakukan selama ini. Sesungguhnya, kami sangat-sangat menantikan seorang pegawai tertinggi yang sentiasa bercakap perkara yang benar dan telus. Cuma saya memohon jasa baik Tuan Pendaftar agar melaksanakan Mesyuarat MBJ agar kakitangan INSANIAH dapat menyuarakan rasa dan pendapat mereka kepada Pengurusan Tertinggi. Ini kerana MBJ sudah lama tidak dijalankan. Sekurang-kurangnya, dengan adanya MBJ ini dapatlah kiranya para kakitangan meluahkan apa yang terpendam selama ini. Adalah diharapkan perkara ini mendapat perhatian daripada pihak Tuan Pendaftar. Semoga Allah S.W.T. sentiasa bersama-sama tuan. Terima kasih…

Yang ikhlas
-YHJ-

Admin : Sangat setuju…..