Wednesday, 13 June 2012

JAMIL PERLU BETULKAN BAHASA INGGERIS DENGAN RUJUK PADA MR F

Sempena dengan Majlis Pelancaran Kualiti pada 19 Jun  ini  satu surat arahan mengerahkan semua kakitangan KUIN telah dikeluarkan yang ditandatangani oleh Jamil.

Namun Jamil perlu terlebih dahulu merujuk penggunaan ayat dan bahasa kepada pakar bahasa Inggeris yang juga pengintip Jamil iaitu Mr Firdaus , kerana terdapat kesalahan tatabahasa dan prokol yang salah di dalam surat yang dikeluarkan, antaranya :

1.Perkataan " the INSANIAH " - tak perlu perkataan 'the' sebelum  INSANIAH.

2.Perkataan "the Launching" - tak perlu perkataan 'the' sebelum launching

3. Ejaan a key note letakkannya adalah salah

4. Jamil tak rujuk pada Mr Firdaus PRO hingga lupa letakkan tarikh program pada 19 JUN.