Saturday, 23 March 2013

GELOMBANG PUTIH 07/2013 DALAM MINGGU INI

Skuad BERSIH KUIN melihat tekanan perlu diberikan untuk terus menggempur JAZAN. Satu gerak gelombang Putih siri 07/2013 akan dibuat dalam minggu ini.

Strateginya agak berbeza agar kejayaannya berada ditahap yang maksima. Kita akan maklumkan apabila semua action planning disiapkan oleh Unit gempur BERSIH KUIN dalam masa terdekat.

"STAFF IS THE BOSS"